Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας. Από την Εταιρεία συλλέγονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της Ιστοσελίδας οικειοθελώς παρέχουν.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και όσα ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω. Η παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων δύναται να τροποποιείται οποτεδήποτε και μονομερώς από την Εταιρεία, πάντα όμως στα πλαίσια του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας καλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις. Η πρόσβαση, επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν, από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής.

Η Εταιρεία συλλέγει, μέσω της Ιστοσελίδας,  προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών αυτής, μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν να γίνουν αποδέκτες του ενημερωτικού της δελτίου (newsletter) ή στην περίπτωση που ενδιαφέρονται για αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Επίσης συλλέγει στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Προς τον σκοπό της ασφαλέστερης πιστοποίησης της διαδικασίας, κάθε χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας μετά την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στην Ιστοσελίδα για να λαμβάνει το ενημερωτικό μας δελτίο θα λάβει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να αλλάξει προμηθευτή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας, θα λαμβάνει ένα επιβεβαιωτικό email με τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή που επέλεξε. Αν παρόλα αυτά επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λίστα των ληπτών του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας μπορείτε οποτεδήποτε να δηλώσετε την επιθυμία σας αυτή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@clarusesco.com, τηλ. 2107250117

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δύναται να συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι τα ακόλουθα:

    Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
    Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
    Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούμε την χρήση της Ιστοσελίδας από παιδιά κάτω των 13 ετών ενώ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να κατέχει ούτε τηρεί εν γνώση της οιοδήποτε προσωπικό δεδομένο για χρήστες της Ιστοσελίδας με ηλικία  κάτω των 13 ετών.

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη εκτός από τις περιπτώσεις που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία είτε για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία, είτε για την διευκόλυνση ενός αιτήματος του χρήστη της Ιστοσελίδας είτε σύμφωνα με το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Κάθε χρήστης αποδέχεται επίσης ότι η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που παρέχει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της Ιστοσελίδας  καθώς και για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την Ιστοσελίδα. Στα πλαίσια αυτά κάθε χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι με τη χρήση αυτής συναινεί στην διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται με σκοπό την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή e-mail για την ενημέρωση του σχετικά με τρέχοντα ή νέα προϊόντα και υπηρεσίες είτε της Εταιρείας είτε συνεργατών της που μπορεί να τον ενδιαφέρουν σχετικά. Επίσης τρίτα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί από την Εταιρεία είναι δυνατό να επικοινωνήσουν με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας στα πλαίσια σχετικής έρευνας της αγοράς ή για να καταγράψουν τυχόν σχόλιά τους.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνούν με τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας για οιοδήποτε θέμα αφορά την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του (Clarus ESCo ΑΕ, Π. Ράλλη 396, 18451, Νίκαια, email contact@clarusesco.com, τηλ. 2107250117, fax: 2107250183).

Η Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της Ιστοσελίδας με τη χρήση αρχείων cookies. Τα αρχεία cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν παρέχουν οιαδήποτε πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη στην Ιστοσελίδα, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της Ιστοσελίδας οι οποίες είναι περισσότερο επισκέψιμες, χρήσιμες ή δημοφιλείς στους επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας. Τα αρχεία αυτά συνήθως περιέχουν και στοιχεία για το ποιόν φυλλομετρητή (browser) χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επίσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την εμφάνιση πληροφοριών και διαφημιστικών μηνυμάτων στους χρήστες κατά την πλοήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας.

Επιπλέον, όταν η πρόσβαση της Ιστοσελίδας γίνεται μέσω φορητών συσκευών, όπως smartphones, tablets κλπ. επιπροσθέτως των ανωτέρω πληροφοριών η Ιστοσελίδα απαιτεί την πρόσβαση σε πληροφορίες για την φορητή αυτή συσκευή (όπως λειτουργικό σύστημα, μέγεθος οθόνης, γεωγραφικά δεδομένα κ.α.) με σκοπό την καλύτερη τεχνική λειτουργία της και την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων πρόσβασης.

Οι  επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να ρυθμίσουν τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν για την πλοήγηση στο διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome κλπ.) ώστε να αποκλείεται ή να ζητείται η έγκριση του για την χρήση των αρχείων cookies. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό κάποιες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας να μην είναι εφικτές στους συγκεκριμένους χρήστες.  Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους τηρούν τρίτοι διαδικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες ακόμα και αν μετέβησαν σε αυτούς οι χρήστες μέσω συνδέσμων (links) που βρίσκονται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

H διεύθυνση IP αποτελεί έναν μοναδικό αριθμό διαδικτυακής διεύθυνσης η οποία καθορίζεται από τον προμηθευτή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP) της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας οι ηλεκτρονικές συσκευές του χρήστη έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στην Ιστοσελίδα. Οι διευθύνσεις IP αυτές διατηρούνται από την Εταιρεία, χωρίς βεβαίως συσχετισμό τους με προσωπικά δεδομένα και μόνο για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της Ιστοσελίδας (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι μία τέτοια διεύθυνση IP είναι δυνατό να γνωστοποιηθεί σε δημόσιες αρχές που νομίμως τις αιτούνται σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία του Νόμου.

Σε κάθε περίπτωση μόνο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενώ απαγορεύεται η πρόσβαση προσώπων σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Η Εταιρεία έχει λάβει εύλογα τεχνικά μέτρα για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

Scroll to Top