“Σταθερά Τιμολόγια” με Ρήτρα Αναπροσαρμογής; Και όμως γίνεται -Χρειάζεται Προσοχή!

Είναι οξύμωρο – δεν μπορεί να υπάρχουν λογαριασμοί σταθερών τιμολογίων στους οποίους να χρεώνεται Ρήτρα Αναπροσαρμογής, σωστά;
 
Σωστά – έτσι νομίζαμε και εμείς μέχρι που λάβαμε απο φίλο του allazorevma.gr λογαριασμό μεγάλου, παλιού και σοβαρού Παρόχου ρεύματος. Τιμολόγιο σταθερής τιμής με ρήτρα αναπροσαρμογής. Ποιά είναι η εξήγηση;
 
Είναι πιθανό ότι ο Πάροχος, βλέποντας ότι δεν “βγαίνει” με το σταθερό τιμολόγιο, χρησιμοποίησε την δυνατότητα που του παρέχει ο Νόμος (ο Κώδικας Προμήθειας) να σας αλλάξει την τιμή (και το τιμολόγιο) μετά από 6 μήνες από την έναρξη της σύμβασής σας. Βέβαια με βάση τον Κώδικα θα έπρεπε να σας έχει ειδοποιήσει ένα μήνα πριν για την αλλαγή της τιμής η/και του τιμολογίου.
 
Σε έναν από τους λογαριασμούς που σας έστειλε ίσως υπάρχει κάπου χωμένη μια υπόμνηση. Η σας έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που αγνοήσατε. Αν είναι νομότυπος.
 
Προσοχή λοιπόν στους λογαριασμούς και κάθε είδους επικοινωνία με τον Πάροχό σας αυτό τον καιρό της αναταραχής. Υπάρχουν Πάροχοι – ακόμα και οι μεγαλύτεροι και οι σοβαρότεροι από αυτούς – που έχουν μετανιώσει για την γενναιοδωρία τους και προσπαθούν να πάρουν πίσω τις υποσχέσεις τους.
 
Αν έχετε υποστεί κάτι σχετικό παρακαλούμε να μας το μεταφέρετε ώστε να ενημερώσουμε με την σειρά μας τους φίλους και χρήστες του allazorevma.gr για την έκταση του φαινομένου και τους Παρόχους που παρεκτρέπονται.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top