Ρεύμα σε Τιμή Πριν την Κρίση; Συν Αθηνά και Χείρα Κίνει!

Θα ξεκινήσουμε την νέα χρονιά με μια καλή είδηση: Οι καταναλωτές ρεύματος έχουν την δυνατότητα, επιλέγοντας ένα από τα φθηνότερα τιμολόγια στην αγορά, να επαναφέρουν την δαπάνη τους για ρεύμα στο επίπεδο πριν από την κρίση.

Με βάση τον Δείκτη Τιμών που καταρτίζει κάθε μήνα το allazorevma.gr, η μέση τιμή που πληρώνουν αυτή την περίοδο οι καταναλωτές (η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων – το 75% – είναι πελάτες της Κρατικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού – της ΔΕΗ) βρίσκεται περίπου στα 24 λεπτά την κιλοβατώρα. Αυτή περιλαμβάνει τις ανταγωνιστικές και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις αλλά και τον ΦΠΑ.

Τα φθηνότερα τιμολόγια που προσφέρονται όμως στην αγορά (είναι περισσότερα από ένα) χρεώνουν 17 λεπτά την  κιλοβατώρα. Η τιμή αυτή είναι περίπου ίση με την τιμή του ρεύματος πριν από την κρίση*. Αν και συνήθως αφορούν καλοπληρωτές, είναι τιμολόγια χωρίς καμία δέσμευση.

Οι τιμές όλων των Παρόχων περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση. Το κράτος κάνει, με αρκετή γενναιοδωρία πρέπει να ομολογήσουμε, την δική του παρέμβαση για να κρατήσει την δαπάνη για ρεύμα σε λογικά επίπεδα (χωρίς την επιδότηση η τιμή των 24 λεπτών την κιλοβατώρα θα ήταν στα 47 λεπτά). Ο ανταγωνισμός στην αγορά όμως δίνει την επί πλέον δυνατότητα στους καταναλωτές να εξαλείψουν τελείως την επιβάρυνση λόγω της κρίσης παίρνοντας αυτοί την πρωτοβουλία να ανακαλύψουν την φθηνότερη λύση. Φθάνοντας στα 17 λεπτά την κιλοβατώρα και εξοικονομώντας περισσότερα από 200 ευρώ σε ετήσια βάση για ένα μέσο καταναλωτή.

Συν Αθηνά και Χείρα Κίνει έλεγαν οι σοφοί μας Πρόγονοι. Σε σημερινή διατύπωση: Μαζί με το κράτος, κάνετε και μια επίσκεψη στο allazorevma.gr!

*Τα 17 λεπτά την κιλοβατώρα ήταν η μέση τιμή του Δείκτη Τιμών του allazorevma.gr στην περίοδο από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 δηλαδή τους 14 μήνες πριν την κρίση.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top