Σε Πόσα Χρόνια θα Μειωθεί το Μερίδιο Αγοράς της ΚΕΗ κάτω από το 50%;

Όπως είναι γνωστό, το μερίδιο αγοράς της  Κρατικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (της γνωστής και ως ΔΕΗ)  στην αγορά ρεύματος έπρεπε να έχει μειωθεί κάτω από το 50% μέχρι την 31/12/2019. Αυτή είναι μια μνημονική υποχρέωση η οποία έχει ενσωματωθεί σε νόμο του Ελληνικού κράτους ο οποίος εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Άλλωστε η Διοίκηση της ΚΕΗ συνεχίζει να αναφέρει την υποχρέωση αυτή στους επενδυτές της ως πηγή πιθανών (πολιτικών, ρυθμιστικών) κινδύνων σε όλες τις οικονομικές της καταστάσεις.

Πόσο είναι το μερίδιο της ΚΕΗ το 2022, τρία χρόνια μετά το χρονικό όριο της υποχρέωσης αυτής; Είναι περίπου 65% σε όγκο πωλήσεων. Η τριμηνιαία έκδοση των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ για τους μετρητές που εκπροσωπεί κάθε Πάροχος στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στην Χαμηλή Τάση* μας δίνει μια εικόνα όχι μόνο της παρούσας κατάστασης αλλά και της ταχύτητας με την οποία η ΚΕΗ προσεγγίζει την νομική της υποχρέωση.

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια το χρονικό σημείο επίτευξης του στόχου όχι μόνο δεν προσεγγίζεται αλλά απομακρύνεται. Με τα στοιχεία μάλιστα του πιο πρόσφατου τριμήνου, η ΚΕΗ θα χρειαστεί περίπου εξήντα (60) χρόνια για να πετύχει τον στόχο. Στον τρέχοντα αιώνα βέβαια αλλά κάπως αργά – το 2082. Είναι φανερό ότι το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού συναγωνίζεται σε ταχύτητα την κλιματική αλλαγή.

Την κλιματική αλλαγή οι πολιτικοί μας δεν μπορούν να την διαχειριστούν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει και για το μερίδιο αγοράς της ΚΕΗ στην αγορά ρεύματος.

ΣημείωσηΟ αριθμός των μετρητών στην Χαμηλή Τάση δεν είναι ακριβώς ο στόχος της υποχρέωσης αλλά δίνει μια συντηρητική προσέγγισή του αφού όπως φαίνεται στον Πίνακα το μερίδιο της ΚΕΗ σε αριθμό μετρητών είναι κοντά στο 74%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top