Σταθερός ο Δείκτης αλλά Μύλος με τα Κέρδη των Παρόχων

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Οκτωβρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μικρή αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Σεπτεμβρίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από 237,85 σε 247,26 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 436 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Οκτώβριο), αυξήθηκαν από  -572,17 σε -369,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Αποτέλεσμα της μείωσης της επιδότησης μετά το ρεκόρ του Σεπτεμβρίου. Ας σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξήθηκαν επίσης λόγω της (μόνιμης) ανατίμησης των χρεώσεων για τις ΥΚΩ. Η επιβάρυνση αυτή είναι 11 ευρώ την κιλοβατώρα για τον μέσο οικιακό καταναλωτή ή 41 ευρώ τον χρόνο (για 3.750 κιλοβατώρες).
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε σημαντικά από 797,94 σε 602,43 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 567,11 έως 698,30 με μέσο όρο τα 618,36 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (805,81). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (11/21-10/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 240% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 215%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
Τον Οκτώβριο η χονδρική τιμή είχε πολύ σημαντική πτώση (-43%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής έμεινε όμως σταθερός γιατί μειώθηκε αντίστοιχα και η επιδότηση. Οι Πάροχοι, με προεξάρχοντα τον δεσπόζοντα (την ΚΕΗ, γνωστή ως ΔΕΗ), “αστόχησαν” και πάλι στις αυξήσεις τους (προς τα πάνω!). Το αποτέλεσμα ήταν η εκτόξευση των ήδη αυξημένων τους δυο προηγούμενους μήνες μικτών περιθωρίων τους που έφθασαν στα επίπεδα του 60%. Το Κράτος δήλωσε ήδη ότι θα τους πάρει πίσω ότι κέρδη έκαναν. Μύλος.
 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top