Συνεχίζονται οι Αυξητικές Τάσεις στο Ρεύμα – Πιθανόν να Επιταχυνθούν

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Απριλίου 2021 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε άνοδο σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Μαρτίου. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών τιμών αυξήθηκε από 97,52 σε 97,75 ευρώ την μεγαβατώρα. Η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η σταθερότητα της τιμής της ΔΕΗ αλλά και το σχετικά σταθερό μερίδιο αγοράς της (στην πράξη ελαφρά μειωμένο τον Απρίλιο).

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν μεταβλήθηκαν, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 162,36 σε 162,61 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 78 έως 103 με μέσο όρο τα 88,95 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο κατά 2,19% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (87,04). Συνολικά στο τελευταίο εξάμηνο, η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 14,53% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 4,78%.

Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του περιθωρίου μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης από τους εναλλακτικούς. Μέχρι τώρα, παρά την αύξηση της τιμής στην χονδρική, η ΔΕΗ κρατούσε το επίπεδο των τιμών της σταθερό. Ήδη όμως ανακοίνωσε ότι θα μετακυλήσει μέρος της αύξησης του κόστους των δικαιωμάτων CO2 στους καταναλωτές από τον Μάιο. Αυτό θα έχει αυξητική επίπτωση στις τιμές αλλά θα χαλαρώσει τον στραγγαλισμό των περιθωρίων των εναλλακτικών παρόχων.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top