Τα Περιθώρια των Παρόχων Εκτοξεύθηκαν – θα Λειτουργήσει ο Ανταγωνισμός;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα της εφαρμογής της νέας διαδικασίας για την ρύθμιση των τιμολογίων λιανικής του ρεύματος, που ισχύουν από 1/8/22, είναι η εκτόξευση των “ονομαστικών” περιθωρίων των παρόχων*. Αν αυτό το ονομαστικό περιθώριο μεταφραστεί σε πραγματικά κέρδη τότε όλα ή μέρος από αυτά θα πρέπει να αναμένουμε να μεταφερθούν στον τελικό καταναλωτή μέσω του ανταγωνισμού με μείωση των τιμών. Πόσο πιθανό είναι αυτό; Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τόσο οργανικούς της αγοράς όσο και κρατικής πολιτικής.

Η κρατική πολιτική θα επηρεάσει:

  • Με την άσκηση επιρροής στην τιμολογιακή πολιτική της Κρατικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (της γνωστής ΔΕΗ). Φαίνεται ότι μετά τον λανθασμένο υπολογισμό του Αυγούστου, η ΚΕΗ έλαβε την εντολή να φροντίσει να μην  έχει ζημιές στο επόμενο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο δεσπόζων Πάροχος (με τον 75% των μετρητών) θα διατηρήσει τις τιμές του υψηλές.
  • Με τη δυνατότητά της (ή μη) να διατηρήσει την επιδότηση των υψηλών τιμών της ΚΕΗ στο στρατοσφαιρικό επίπεδο των πρόσφατων μηνών. Η πιθανότητα είναι ότι θα βρεί τον τρόπο τουλάχιστον μέχρι τις επερχόμενες εκλογές. Παρ΄ όλο που η δέσμευση αυτή δημιουργεί κίνητρο στην ΚΕΗ να υπερβάλει. Συνήθως όμως υπακούει στον ιδιοκτήτη της.

Η κατάσταση της αγοράς θα επηρεάσει κυρίως μέσω της ικανότητος των Παρόχων να μεταφράσουν το αυξημένο ονομαστικό περιθώριο σε πραγματικές εισπράξεις. Αυτό δεν είναι προφανές – όπως άλλωστε φαίνεται από τον θόρυβο που δημιουργούν παραπονούμενοι για τον “ενεργειακό τουρισμό” των κακοπληρωτών.

Βεβαίως οι εξελίξεις θα επηρεαστούν και από εξωτερικούς παράγοντες – τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και πολιτικές αποφάσεις της ΕΕ.  Αλλά αυτές δεν είναι στον έλεγχο των παικτών της ελληνικής αγοράς.

Το ενδιαφέρον για τους Έλληνες καταναλωτές είναι ότι η συγκυρία ευνοεί τον ανταγωνισμό. Για πρώτη φορά μετά από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν πραγματικά καλύτερες προσφορές στο ρεύμα. Ιδιαίτερα για αυτούς που παραμένουν δέσμιοι της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ). Πραγματικά καλύτερες γιατί ένα από τα επωφελή παραπροϊόντα της νέας διαδικασίας καθορισμού των τιμών είναι η διαφάνεια. Είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον στους παρόχους να παραπλανήσουν. Σε κάθε περίπτωση μια επίσκεψη στο allazorevma.gr  – μια φορά τον μήνα συνιστάται πάντα.

* Ο υπολογισμός των “ονομαστικών” περιθωρίων γίνεται με βάση την μηνιαία τιμοληψία του allazorevma.gr που διεξάγεται για την κατάρτιση του Δείκτη Τιμών που δημοσιεύει η ιστοσελίδα. Πρόκειται για Μικτό Περιθώριο με βάση την χονδρική τιμή του μήνα. Το Μικτό αυτό Περιθώριο έχει τριπλασιαστεί (σε μέσο όρο) στο διάστημα από Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 22 σε σχέση με το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 21 έως τον Ιούλιο του 22.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top