Το allazorevma.gr Προσφέρει Χείρα Βοηθείας στο Κράτος (και την ΡΑΑΕΥ)

Όταν την 1η Ιανουαρίου του 2024 άλλαξε ριζικά με κρατική απόφαση ο τρόπος τιμολόγησης του ρεύματος, το μόνο εργαλείο σύγκρισης των τιμών σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ήταν στην διάθεση του καταναλωτικού κοινού ήταν το allazorevma.gr (κατά παράβαση του πνεύματος της Ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας). Το κράτος (μέσω της ΡΑΑΕΥ) υποσχέθηκε ότι το κρατικό εργαλείο σύγκρισης τιμών θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Τέλος Φλεβάρη η προθεσμία πήγε 4 Μάρτη. Ήρθαν οι Ειδοί του Μαρτίου τίποτα. Φθάσαμε στην εαρινή ισημερία ακόμα τίποτα. Οι καταναλωτές εξυπηρετούνται από ένα φτωχό “εξελάκι”* που, αν και όταν καταλάβουν τι κάνει, έχουν πρόβλημα γιατί τους έχει παραπλανήσει.

Ευτυχώς το allazorevma.gr είναι εδώ για να βοηθήσει. Γιατί διακυβεύεται η αξιοπιστία του κράτους (όση έχει απομείνει!) και γιατί είναι κοινό συμφέρον όλων των συμμετεχόντων στην αγορά ρεύματος – και κυρίως των καταναλωτών – να υπάρχει αξιόπιστη και αντικειμενική πληροφόρηση για τις τιμές του ρεύματος. Εμείς στο allazorevma.gr γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να φέρουμε όλο το σχετικό βάρος. Να λοιπόν η πρότασή μας στο κράτος και την ΡΑΑΕΥ:

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ (στην θέση του εργαλείου σύγκρισης τιμών όπου ο χρήστης σήμερα βλέπει κενή σελίδα) σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του allazorevma.gr. Προφανώς για να γίνει αυτό θα πρέπει η ΡΑΑΕΥ να εξασφαλίσει ότι η μεθοδολογία που ακολουθεί η σελίδα είναι αποδεκτή. Αξιόπιστη και ανεξάρτητη. Επίσης ότι η σελίδα καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία (και έχουν πρόσφατα ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο). Η διαδικασία θα είναι ταχύτατη γιατί το allazorevma.gr εξυπηρετεί την αγορά από το 2015 έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων καταναλωτών. Είναι όμως επίσης προφανές ότι η ΡΑΑΕΥ θα αναρτήσει σύνδεσμο και προς οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που τυχόν θα ενδιαφερθεί εφόσον καλύπτει τις προδιαγραφές.

Εναλλακτικά, το allazorevma.gr είναι πρόθυμο να διαθέσει τον αλγόριθμό του στο κράτος για να κτισθεί επιτέλους το γεφύρι της Άρτας της δικής του πλατφόρμας. Να αναλάβει με δικής του επιλογής developer την ανάπτυξη σε λιγότερες από δυο εβδομάδες και μικρό κόστος (ποσό όχι μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ) ενός “κλώνου” του allazorevma.gr ο οποίος, βασισμένος στον αλγόριθμο, θα έχει το δικό του user inteface και τις λειτουργίες που το κράτος θα επιλέξει να διατηρήσει από το allazorevma.gr. Αν το κράτος επιλέξει την λύση αυτή θα πρέπει να πληρώνει στην ιδιοκτήτρια του allazorevma.gr  ένα μικρό μηνιαίο ποσό για την χρήση και συντήρηση του αλγορίθμου.

Οι αγγλοσάξονες  έχουν μια χαριτωμένη έκφραση για να περιγράψουν την οικονομική ιδέα του “βυθισμένου” κόστους : “Δεν υπάρχει λόγος να κλαίει κανείς πάνω από το χυμένο γάλα”. Ας το πάρει απόφαση το κράτος (και η ΡΑΑΕΥ) ότι “δεν το έχει” με την σύγκριση τιμών του ρεύματος. Ο χρόνος και το (δημόσιο) χρήμα που έχουν δαπανηθεί είναι χαμένα και δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μελλοντικές  αποφάσεις. Το allazorevma.gr είναι εδώ για να βοηθήσει.

*Ένα τέτοιο “εξελάκι” (με δυνατότητα προσωποποιημένης σύγκρισης) στέλνει το allazorevma.gr σε χρήστες του κάθε μήνα. Αναπτύχθηκε σε περίπου 40 εργάσιμες ώρες.

Πηγή  Athanasios Ghikas – smartenergy blog

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top