Το Έργο των Έξυπνων Μετρητών να Ξεκινήσει από την Αρχή

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για την προμήθεια “έξυπνων” μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο γράφων επαναλαμβάνει την πρότασή του το έργο να ξεκινήσει από την αρχή*. Από την επικαιροποίηση της μελέτης κόστους/οφέλους (ή της κατάρτισής της αν δεν βρεθεί η προηγούμενη). Η απόρριψη της πρότασης της Landis & Gyr  από την διαδικασία, που σε όσους έχουν στοιχειώδη επαφή με τον κλάδο ακούγεται ως κακόγουστο αστείο, αποδεικνύει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι ικανός να διεκπεραιώσει επαρκώς την διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο.

Ο γράφων δεν έχει στην διάθεσή του εσωτερική πληροφόρηση και εκφράζει την άποψή του μόνο με βάση δημόσια διαθέσιμες – δημοσιογραφικές – πληροφορίες (και βέβαια δεν έχει κανένα ιδιοτελές κίνητρο). Είναι πιθανόν η αρνητική εξέλιξη να οφείλεται σε λάθη του επίδοξου προμηθευτή. Εναλλακτικά να οφείλεται στην γνωστή αδυναμία της κρατικής επιχείρησης να διεκπεραιώσει διαγωνισμούς. Αδυναμία που, στο καλύτερο σενάριο, ανάγεται σε καλοήθη χαρακτηριστικά της. Την ισχυρή ανοσία στην διαφθορά – που μπορεί σε μεγάλη δόση να μην είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό.

Ανεξάρτητα όμως από την αιτία της ανεπιτυχούς εξέλιξης του διαγωνισμού, είναι ευκαιρία η καθυστέρηση που πιθανόν προκύψει να χρησιμοποιηθεί για να γίνει μια εκ θεμελίων αναθεώρηση του έργου – τώρα που είναι ακόμα νωρίς. Για τουλάχιστον δύο λόγους:

Ο πρώτος λόγος είναι ότι η απόφαση να ανατεθεί το έργο της προμήθειας των μετρητών στον ΔΕΔΔΗΕ είναι λάθος. Ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ο γράφων έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν, θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των προδιαγραφών των μετρητικών συστημάτων και για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος τηλεπικοινωνιών και κεντρικής διαχείρισης δεδομένων. Η προμήθεια των μετρητών θα πρέπει να γίνει από τους Παρόχους ρεύματος ώστε να τους εγκαταστήσουν σε πελάτες τους όταν υπάρχει αμοιβαία ωφέλεια. Η επιλογή τους θα γίνεται μέσα από τον κατάλογο των κατασκευαστών που θα καταρτίσει ο ΔΕΔΔΗΕ με κριτήριο την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές. Είναι προφανές ότι οι προδιαγραφές αυτές θα προβλέπουν κατά ελάχιστον πλήρη ουδετερότητα, ώστε να μην εξαρτάται η επιλογή παρόχου από τον  καταναλωτή από τον μετρητή που έχει ήδη εγκατεστημένο.

Ο δεύτερος και πιο πρακτικός λόγος είναι ότι το έργο που έχει προγραμματίσει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι φαραωνικό σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησής του. Οι ανάγκες για επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο (που έχει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη όσον αφορά την ποιότητά του) εν όψει της “ηλεκτροδότησης των πάντων” είναι τόσο μεγάλες ώστε να αναρωτιέται κανείς που θα βρεθούν τα κεφάλαια. Δεδομένου ότι η κρατική μητρική εταιρεία χρησιμοποίησε ήδη τα κεφάλαια από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ για να “προστατεύσει την κοινωνία” από την ενεργειακή κρίση. Και τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα δυσκολότερα γιατί ανακοίνωσε ήδη  ότι προγραμματίζει να επεκταθεί στα Βαλκάνια εξαγοράζοντας μια επιχείρηση μεγέθους συγκρίσιμου με την ίδια.

Η χώρα έχει καθυστερήσει στο θέμα των έξυπνων μετρητών. Είμαστε πλέον οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Αλλά ουδέν κακόν αμιγές καλού. Μπορεί την καθυστέρηση αυτή να την αξιοποιήσουμε για να αποφύγουμε τα λάθη των προηγηθέντων. Η ιλαροτραγική εξέλιξη της διαδικασίας προμήθειας των μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ που η διάρκειά της πλησιάζει πλέον την δεκαετία είναι μια καλή αφορμή για να δούμε το πράγμα από την αρχή.

* Ο γράφων έχει παρουσιάσει τις απόψεις του με μεγαλύτερη λεπτομέρεια απαντώντας σε  δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (https://clarusesco-smartenergy.blogspot.com/2021/06/blog-post.html)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top