Το Ρεύμα Ακριβαίνει …. Οπισθοδρομικά!!!

Η νέα μέθοδος χρέωσης του Δικτύου Διανομής, όπως ήδη έχει διερευνηθεί από το allazorevma.gr, επιφέρει σημαντική αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Περίπου 7% για τον μέσο καταναλωτή των 3,75 μεγαβατωρών τον χρόνο. Ο μέσος αυτός όρος όμως κρύβει μια σημαντική λεπτομέρεια. Επειδή η χρέωση αυξάνει υπέρμετρα στο πάγιο τμήμα της, η αύξηση για ένα μικρό καταναλωτή (των 2,4 μεγαβατωρών τον χρόνο) είναι πολύ μεγαλύτερη – φθάνει το 11%!

Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα. Στις “Χρεώσεις Πριν” φαίνεται (με τιμές Μαρτίου ’23 όπου έχει συνυπολογιστεί πιστωτικά η επιδότηση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις) ότι οι μικρότεροι καταναλωτές πληρώνουν υψηλότερη τιμή από ότι οι μεγαλύτεροι. Αυτό είναι διαχρονικό φαινόμενο και οφείλεται στο ότι μέρος της τιμής διαμορφώνεται με βάση πάγιες χρεώσεις τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο επίπεδα κατανάλωσης είναι περίπου 14 ευρώ την μεγαβατώρα (+6% για την χαμηλή κατανάλωση).

Στις “Χρεώσεις Μετά” φαίνονται οι τιμές στις οποίες έχουν εφαρμοστεί οι νέες ρυθμιζόμενες (χρέωση δικτύου). Παρατηρούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στα δυο επίπεδα κατανάλωσης έχει αυξηθεί σημαντικά – έχει διπλασιασθεί από 14 σε 30 ευρώ την μεγαβατώρα (+11% για την χαμηλή κατανάλωση). Η συνολική αύξηση στην τιμή έχει επίσης σχεδόν διπλασιαστεί. Από 6,72% για την μέση κατανάλωση σε 11,55% για την χαμηλή.

Η αύξηση στο ρεύμα είναι λοιπόν σημαντική, αλλά συγχρόνως γίνεται πιο “οπισθοδρομική”. Είναι ο όρος που επιλέξαμε για να μεταφράσουμε την λέξη “regressive” στα ελληνικά (σε αντιδιαστολή με τον “προοδευτικό” – “progressive”). Όσο μεγαλύτερη κατανάλωση τόσο χαμηλότερη τιμή.

Σημειώνουμε την εξέλιξη αυτή γιατί είναι μια πρόγευση από το μέλλον. Οι καταναλωτές θα πρέπει να περιμένουν όχι μόνο αυξημένες τιμές στο ρεύμα (σε πραγματικές τιμές αλλά και σε όρους αγοραστικής δύναμης) αλλά και περισσότερο οπισθοδρομικές. Για το κράτος η πρόκληση της οπισθοδρομικότητας είναι εξ ίσου σημαντική με αυτή της αύξησης. Τα νέα από την Καλιφόρνια, που είναι συνήθως πρωτοπόρος σε “νέα κόλπα” (για καλό και για κακό) μιλούν για τιμολόγια βασισμένα σε εισοδηματικά κριτήρια. Και στα δικά μας!

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top