Υπολογισμός Μεταβλητής τιμής ενεργείας αερίου

Μεταβλητές τιμές προγραμμάτων αερίου
 
Τα συγκρινόμενα προγράμματα αερίου αφορούν  καταναλωτές με αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου (με δικό τους ατομικό μετρητή αερίου).
 
Περιλαμβάνονται προγράμματα αερίου με σταθερή τιμή άλλα και με μεταβλητή, στα οποία οι χρεώσεις ενέργειας είναι κυμαινόμενες και βασίζονται στο προθεσμιακό προϊόν του TTF*.
 
Εκτιμώμενη Χρέωση ενέργειας μετά την κρατική επιδότηση για προγράμματα με κυμαινόμενη τιμή 
 
Λόγω της υψηλής μεταβλητότητας της αγοράς και του γεγονότος ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου για οικιακούς πελάτες αφορά κυρίως την θέρμανση, για τον υπολογισμό της ετήσιας δαπάνης χρησιμοποιείται η μέση τιμή του δείκτη προθεσμιακών τιμών του ΤΤF για τους τον Χειμώνα του 2023 (ανανεούμενη κάθε μήνα). Η τιμή αυτή βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.theice.com/
 
Τέλος στους υπολογισμούς περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για την κρατική επιδότηση με βάση τις πιο πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις
 
Τιμή προθεσμιακού προϊόντος TTF – χειμώνας 2023 – 65€/Mwh
Πρόβλεψη κρατικής επιδότησης – 0€/Mwh
 
* TTF: Είναι ο μέσος όρος των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος TTF (Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) της Gasunie Transport Services B.V. στην Ολλανδία, για κάθε Μήνα, όταν αυτός ο Μήνας εμπορεύεται στο TTF σαν επόμενος Μήνας (“Front Month”). Ο μέσος όρος των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος TTF δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (m-1) από τον κάθε Μήνα, στην μηνιαία έκθεση του ICIS “European Spot Gas Markets” στη στήλη “Heren Monthly Indices for TTF front month”.
Scroll to Top