Δείκτης Τιμών Ιουλίου: Δουλεύει Λοιπόν Επιτέλους ο Ανταγωνισμός;

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουλίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε ελαφρά μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Ιουνίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 233,64 μειώθηκε στα 230,12 ευρώ την μεγαβατώρα.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούλιο – ίδια με τον Ιούνιο), έμεινα σταθερά στα 70,78 ευρώ την μεγαβατώρα.
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του τάση και μειώθηκε από 149,6 σε 146,31 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 96,70 έως 154,15 με μέσο όρο τα 112,74 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (119,01) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (7/22-7/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 74% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 68%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
Τον Ιούλιο η χονδρική τιμή είχε μετά από καιρό αύξηση (+15%) σε σχέση με τον Ιούνιο. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε ελαφριά μείωση: -2,23%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ανταγωνιστικών τιμών από την πλευρά των εναλλακτικών παρόχων (-5,27% στον μέσο όρο). Άξια επισήμανσης: a) Η αύξηση του μικτού περιθωρίου της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) λόγω διατήρησης της ίδια τιμής. β) Το αρνητικό περιθώριο των εναλλακτικών παρόχων που – είτε από πρόθεση είτε από λάθος – ήταν πολύ επιθετικοί στην τιμολογιακή τους πολιτική. Στους επόμενους μήνες θα φανεί αν αυτό είναι σημάδι ότι άρχισε να δουλεύει ο ανταγωνισμός
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top