Η Αδράνεια των Καταναλωτών Κρατάει την Δαπάνη για Ρεύμα Ψηλά

Με την ανακοίνωση των τιμών του Ρεύματος για τον Νοέμβριο από τους Παρόχους, τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης προχώρησαν, όπως είναι το συνήθειό τους, σε κραυγές και αλαλαγμούς. Αυτό γιατί οι Πάροχοι ανακοίνωσαν αυξήσεις στις τιμές τους. Στην πραγματικότητα η μέση ανταγωνιστική χρέωση αυξήθηκε μόνο κατά 0,004 ευρώ την κιλοβατώρα ήτοι κατά ένα ποσοστό της τάξης του 2,8%.

Ακούγοντας με τα ευαίσθητα αυτιά του τους αλαλαγμούς, το κράτος ήρθε να σώσει την κατάσταση δίνοντας επιδότηση 0,025 ευρώ την κιλοβατώρα για την κατανάλωση του Νοεμβρίου  (από 0,015 τον Οκτώβριο). Το αποτέλεσμα είναι ότι η μέση χρέωση για κατανάλωση 300 κιλοβατωρών τον Νοέμβριο θα είναι χαμηλότερη από αυτή του Οκτωβρίου κατά 2 περίπου ευρώ (36,6 από 38,4).

Ο λόγος που η μέση αύξηση ήταν σχεδόν αμελητέα είναι ότι οι περισσότεροι εναλλακτικοί Πάροχοι προσφέρουν σε νέους πελάτες εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Οι καταναλωτές επιλέγοντας την φθηνότερη τιμή κάθε μήνα έχουν την  δυνατότητα να πετύχουν τιμές πραγματικά κάτω του κόστους – της τάξεως των 8 λεπτών την κιλοβατώρα έναντι των 17,4 του δεσπόζοντα παρόχου (της γνωστής ως ΔΕΗ).

Πως δίνουν τόσο χαμηλές τιμές οι Πάροχοι; Προφανώς βασίζονται στην αδράνεια των καταναλωτών. Οι ήδη πελάτες τους πληρώνουν υψηλές τιμές οι οποίες επιδοτούν τους νέους για ένα τουλάχιστον μήνα*.

Ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδραση των καταναλωτών; Να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών (το allazorevma.gr προσφέρει αυτή την υπηρεσία για λογαριασμό τους δωρεάν) και να ζητούν από τον τρέχοντα Πάροχό τους να τους μεταφέρει στο πιο ανταγωνιστικό τιμολόγιο. Αν ο Πάροχός τους το αρνηθεί να αλλάζουν Πάροχο επιλέγοντας τον φθηνότερο – δεδομένου άλλωστε ότι δεν κινδυνεύουν με ποινή πρόωρης αποχώρησης – που απαγορεύεται.

Οι Πάροχοι βασίζουν την  πολιτική τους στην αδράνεια των καταναλωτών – περισσότερο από όλους η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (γνωστή ως ΔΕΗ) που δεν επιδοτεί καν τους νέους πελάτες της. Είναι στο χέρι των καταναλωτών να διεκδικήσουν το όφελος που τους αναλογεί δραστηριοποιούμενοι ενεργά στην αγορά . Συν Αθηνά και Χείρα Κίνει. ‘Η ποντίκι.

* Πριν κατηγορήσουμε την ελληνική πραγματικότητα, αυτή είναι περίπου η στρατηγική που ακολουθούν πολλοί Πάροχοι και στην γερμανική αγορά.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top