Το allazorevma.gr έχει προτείνει στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος να τυποποιήσουν τουλάχιστον την ονομασία και την θέση στον λογαριασμό των ρητρών που χρεώνουν ώστε να μπορεί να γίνει ο υπολογισμός πιο εύκολος για τους καταναλωτές. Δυστυχώς αυτή η πρόταση δεν έχει υιοθετηθεί από τους Παρόχους και έχει περιέργως αγνοηθεί ακόμα και από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Στον παρακάτω Πίνακα καταγράφονται τόσο ο τίτλος της επικεφαλίδας όσο και η ονομασία της ρήτρας στους λογαριασμούς κάθε παρόχου. Επίσης καταγράφεται κατά πόσο ο πάροχος αναφέρει και τον υπολογισμό έστω και στην τελική του μορφή (κόστος μονάδας επί ποσότητα).

Επειδή σύντομα οι χρεώσεις της ρήτρας θα φθάσουν ή και θα ξεπεράσουν την χρέωση ενέργειας, δημοσιοποιούμε τον Πίνακα ώστε να βοηθήσουμε τους φίλους μας να υπολογίσουν πόσο κάνει το ρεύμα (ο Πίνακας θα ενσωματωθεί μόνιμα στην τoποθεσία www.allazorevma.gr/ots)