Υπάρχει ένας εναλλακτικός Πάροχος που δεν τιμολογεί με ρήτρα οριακής τιμής

August, 19, 2019


Υπάρχει ένας εναλλακτικός Πάροχος που δεν τιμολογεί με ρήτρα οριακής τιμής

Οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρισμού πωλούν το ρεύμα με συμβάσεις στις οποίες προβλέπεται ότι η τιμή που χρεώνουν θα επηρεάζεται και από την πορεία της Οριακής Τιμής Συστήματος, δηλαδή της Χονδρικής τιμής στην οποία αγοράζουν αυτοί το ρεύμα. Η ομάδα του allazorevma.gr έλεγξε όλες τις συμβάσεις των ενεργών παρόχων και παρατήρησε ότι τέτοιου είδους ρήτρα προβλέπεται στις συμβάσεις όλων εκτός από ενός: της ΕΛΙΝ.
 
Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής - πελάτης των προγραμμάτων electricon της ΕΛΙΝ -  δεν κινδυνεύει να δει ξαφνικά μια ακόμη χρέωση στον λογαριασμό του, που δεν περιλαμβανόταν στον τιμοκατάλογο που είδε όταν επέλεξε την ΕΛΙΝ ως πάροχο. 
 
Πόσο επηρεάζει αυτή η “Ρήτρα” τον καταναλωτή;
 
Αν η χονδρική τιμή (Ο.Τ.Σ.) ξεπεράσει το άνω όριο μιας ουδέτερης ζώνης τιμών που καθορίζεται στη σύμβαση, ο Πάροχος επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ αν είναι μικρότερη από το κάτω όριο, ο Πάροχος πιστώνει τον καταναλωτή. Ας δούμε ένα παράδειγμα στο οποίο συμβαίνει το δυσάρεστο: Η Οριακή Τιμή συστήματος αυξήθηκε.
 
Υποθέτουμε ότι o Πάροχος έχει ορίσει τη ζώνη στην οποία δεν χρεώνει ΟΤΣ να είναι μεταξύ 45 €/MWh και 55 €/MWh. Υποθέτουμε επίσης ότι ο καταναλωτής έχει κατανάλωση 1.500 kWh/τετράμηνο. Αν η μέση ΟΤΣ του τελευταίου τριμήνου έχει ανέβει στα 62€/MWh, η επιπλέον χρέωση στο λογαριασμό θα είναι:
 
(62-55)=7 €/MWh Χ 1,5 MWh/τετράμηνο= 10,50 €/τετράμηνο - ποσό που δεν είναι αμελητέο αλλά κυρίως είναι ξαφνικό και δύσκολο να γίνει κατανοητό και να ελεγχθεί από τον καταναλωτή. 
 
Η ρήτρα οριακής τιμής συστήματος χρησιμοποιείται για να καλυφθεί ο κίνδυνος των ξαφνικών αλλαγών της χονδρικής τιμής. Είναι εν μέρει δικαιολογημένη γιατί η τιμή αυτή επηρεάζεται ορισμένες φορές από πολιτικές αποφάσεις - που είναι από την φύση τους αδύνατο να προβλεφθούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιβραβεύονται οι πάροχοι, (όπως η ΕΛΙΝ) που τολμούν να αναλάβουν τον κίνδυνο οι ίδιοι και δεν τον επιρρίπτουν στους πελάτες τους. 

allazorevma.gr