Όλα αλλάζουν από 1η Αυγούστου στο Ρεύμα – το allazorevma.gr στο πλευρό των καταναλωτών

Νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν όλοι οι Πάροχο στα πλαίσια της νομοθετική παρέμβαση (Νόμος 4951/2022) που περιλαμβάνει οδηγίες που οφείλουν να ακολουθήσουν όλοι οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, με εφαρμογή από 01/08/2022.

Τα βασικά σημεία του νόμου που επηρεάζουν τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας:
1) Αναστολή Ρήτρας Αναπροσαρμογής ΟΤΣ
2) Δυνατότητα προσφοράς προϊόντων μόνο με μηνιαία ανακοινώσιμη τιμή ή με σταθερή τιμή
3) Ανακοίνωση χρεώσεων προμήθειας κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα
4) Κατάργηση χρέωσης τέλους πρόωρης λύσης για συμβόλαια με μηνιαία ανακοινώσιμη τιμή

Ο αλγόριθμος του allazorevma.gr  Θα  ενημερωθεί  με τους νέους τιμοκαταλόγους με τις προτεινόμενες κρατικές διορθώσεις μόλις ανακοινωθούν . 

Αν στο μεταξύ θέλετε  βοήθεια, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να πάρετε προσωπικά την  συμβουλή του allazorevma.gr. Ανεξάρτητα,Αντικειμενικά, Αξιόπιστα.

Scroll to Top