Όλα αλλάζουν από 1η Αυγούστου στο Ρεύμα – το allazorevma.gr στο πλευρό των καταναλωτών

Η σύγκριση του allazorevma.gr  γίνεται με βάση τον μέσο όρο των τιμών του τελευταίων 3 μηνών ( Πως γίνεται ο υπολογισμός ) ώστε ο καταναλωτής να έχει  καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη των χρεώσεων του κάθε Παρόχου 
 
Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 20 κάθε μήνα όλοι οι Πάροχοι υποχρεούνται να ανακοινώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που θα ισχύσουν τον επόμενο μήνα  στα πλαίσια της νομοθετικής παρέμβασης (Νόμος 4951/2022), με εφαρμογή από 01/08/2022.
 

Τα βασικά σημεία του νόμου που επηρεάζουν τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας:
1) Αναστολή Ρήτρας Αναπροσαρμογής ΟΤΣ
2) Δυνατότητα προσφοράς προϊόντων μόνο με μηνιαία ανακοινώσιμη τιμή ή με σταθερή τιμή
3) Ανακοίνωση χρεώσεων προμήθειας κάθε μήνα, την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα
4) Κατάργηση χρέωσης τέλους πρόωρης λύσης για συμβόλαια με μηνιαία ανακοινώσιμη τιμή

Ο αλγόριθμος του allazorevma.gr  εχει ενημερωθεί με τους νέους τιμοκαταλόγους στις 21/11
 

Αν στο μεταξύ θέλετε  βοήθεια, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να πάρετε προσωπικά την  συμβουλή του allazorevma.gr. Ανεξάρτητα,Αντικειμενικά, Αξιόπιστα.

Scroll to Top