Πλήρες

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
  • Εφάπαξ έκπτωση: 10€ δώρο από το allazorevma.gr – Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
  • Πρόσθετες υπηρεσίες: Επείγουσα τεχνική βοήθεια για το σπίτι και ασφάλιση περιεχομένου
  • Πρόγραμμα επιβράβευσης: Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας
  • Έκπτωση συνέπειας: Χωρίς έκπτωση συνέπειας
  • Σταθερότητα τιμής: Όχι Κυμαινόμενη Χρέωση
  • Χρέωση ενέργειας: TTF +0,0072€/kwh ( Διαβάστε Περισσότερα )
  • Μηνιαίο Πάγιο: Χωρίς πάγιο
  • Διάρκεια δέσμευσης: Χωρίς Δέσμευση
  • Προκαταβολή εγγύηση: Μηδενική εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
  • Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας My Account
Scroll to Top