Ζeniθ Power Home Direct Plus – Νυχτερινό

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
  • Τύπος τιμολογίου: ΜΠΛΕ (περισσότερα)
  • Χρέωση ενέργειας : 0,095€/kWh με έκπτωση συνέπειας
  • Χρέωση ενέργειας νύχτας: 0,095€/kWh με έκπτωση συνέπειας
  • Μηνιαίο Πάγιο: 9,9€
  • Βαθμολογία Χαρακτηριστικών από το allazorevma.gr:  6,8/10 (μεθοδολογία)

Τύπος Τιμολογίου σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ και του ΥΠΕΚΑ
Η χρέωση νύχτας προϋποθέτει νυχτερινό μετρητή.

Εκπτώσεις / Δώρα :Χωρίς έκπτωση
Απόδοση έκπτωσης / Δώρου :
Έκπτωση Συνέπειας0,028€/kwh*
Απόδοση έκπτωσης Συνέπειας:Στον επόμενο λογαριασμό του εκκαθαριστικού
Σταθερότητα τιμής:12  μήνες
Διάρκεια δέσμευσης:12  μήνες
Ποινή Αποχώρησης:1ος-6ος μήνας: 100 €, 7ος-11ος: 50€,12ος: 0€
Προκαταβολή εγγύηση:Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή
Πράσινη Ενέργεια:Δωρεάν
Πρόσθετες υπηρεσίεςΚάρτα Υγείας Ευ Ζην
Πρόγραμμα επιβράβευσης:Όχι
Σύστημα ebill:myZeniΘ
Καταχώρηση μέτρησης ηλεκτρονικά:Ναι
Εκκαθαριστικός λογαριασμός κάθε μήνα:Όχι

*Δεν εφαρμόζεται «Έκπτωση Συνέπειας» σε περίπτωση τελικού εκκαθαριστικού
λογαριασμού που αφορά τελευταία καταμέτρηση κατανάλωσης περιόδου όταν παύει η
εκπροσώπηση της παροχής ή η ηλεκτροδότηση του ακινήτου. H «Έκπτωση Συνέπειας»
εφαρμόζεται για όσο διάστημα η σύμβαση παραμένει ενεργή.

Scroll to Top